*

J.O.K. Riippumaton vapaa-ajattelija

sananokkeluus

Verbaalinen tietokilpailu No.: XIV

Vuorossa tuttuun tapaan viikonlopun verbaalinen tietokilpailu, jossa allaolevan sanalistan mukaisiin sana-aihoihin tulee lisätä kirjaimia jokaisen aihion sekä alkuun että loppuun siten, että lisättyjä kirjaimia on yhteensa + -merkein ilmoitettu määrä. Näin syntyneen uuden sanan tulee vastata sana-aihion yhteydessä annettua vihjettä. Tehtäviä on yhteensä viisitoista kappaletta.

Verbaalinen tietokilpailu XIII

Perjantain kunniaksi on aika julkaista verbaalinen tietokilpailu numero 13, mikä voi tietysti koitua monelle epäonnen luvuksi. Siksi kisaan osallistuminen edellyttää poikkeuksellista rohkeutta.

Kuten tavallista, alempana on annettu sana-aihioita, joihin pitää lisätä kirjaimia +-merkin jälkeen ilmoitetun lukumäärän  verran siten, että kuhunkin aihioon lisätään kirjaimia sekä alkuun, että loppuun. Jokaisen sana-aihion kohdalla on myös vihje, johon löydetyn sanaehdotuksen on tarkoitus sopia.

Verbaalinen tietokilpailu XII

Pyhänpäivän viikonlopun kunniaksi on vuorossa kahdestoista verbaalinen tietokilpailu.

Tällä kertaa formaattia on muutettu siten, että sana-aihioita on vain 15 kappaletta 20:n sijasta.
Tarkoitus on samalla ollut tehdä niistä aavistuksen verran haasteellisempia kuin keskimäärin aiemmin,
mutta ottaen huomioon kilpailijoiden kovan tason, se ei välttämättä tuo muutoksia tuloksiin.;)

Verbaalinen tietokilpailu XI

Julistetaan jälleen verbaalinen tietokilpailu alkaneeksi, yhdestoista sellainen.

Alla oleviin sana-aihoihin tulee keksiä sopivia lisäkirjaimia plusmerkein ilmoitetun määrän verran siten, että kirjaimia lisätään sekä alkuun että loppuun. Tuloksena tulee olla tarkoin vihjeeseen sopiva suomen kielen sana, joka on perusmuodossaan, ei siis monikko. Sanat ovat substantiiveja (appellatiiveja tai propreja) taikka attribuuteiksi kelpaavia sanoja (esim. adjektiiveja).

Verbaalinen tietokilpailu X

Vuorossa on perjantai-illan tapaan verbaalinen tietokilpailu, kymmenes sellainen.

Kuten aiemminkin, alla on 20 sana-aihiota, joihin pitää täydentää kirjaimia plusmerkillä osoitetun määrän verran siten, että kirjaimia täydennetään sekä alkuun että loppuun.

Sanojen tulee olla vihjeeseen täydellisesti sopivia. Haetut sanat ovat substantiiveja (appellatiiveja tai propreja) tai attribuuteiksi kelpaavia sanoaj (lähinnä adjektiiveja). Ne ovat perusmuodossaan.

Verbaalinen tietokilpailu IX

Vuorossa on yhdeksäs verbaalinen tietokilpailu.

 

Tarkoitus on jälleen täydentää alla olevia sana-aihoita siten, että niistä muodostuu jokin suomen kielen sana (appellatiivi, propri tai attribuutiksi kelpaava sana) perusmuodossaan lisäämällä sekä alkuun että loppuun kirjaimia yhteensä + -merkillä osoitetun lukumäärän verran.

 

Verbaalinen tietokilpailu VIII

On aika kahdeksanteen verbaalisen tietokilpailuun.

Tarkoituksena on siis täydentää alla olevia sana-aihioita lisäämällä kirjaimia sekä alkuun että loppuun + -merkillä ilmoitetun numeromäärän verran.

Sanat ovat appellatiiveja tai propreja tai substantiivien atribuuteiksi soveltuvia määritteitä. Annetut vihjeet ovat raamina ja niitä on tarkkaan noudatettava. Sanat ovat perusmuodossaan. Esimerkiksi pluraaleja ei sallita.

Verbaalinen tietokilpailu VII

Vuorossa uusi verbaalinen tietokilpailu.

Alla olevia sana-aihioita tulee täydentää suomen kielen sanoiksi siten, että sekä alkuun että loppuun lisätään kirjaimia yhteensä +X:llä osoitetun lukumäärän verran.

Haetut ratkaisut ovat perusmuodossaan olevia suomen kielen sanoja, jotka sopivat annettuun vihjeeseen. Sijamuodossaan ne ovat substantiiveja (appellatiiveja tai propreja) tai sitten substantiivien attribuuteiksi sopivia sanoja, esimerkiksi adjektiiveja.

Verbaalinen tietokilpailu V

Vuorossa viides verbaalinen tietokilpailu.

Kuten aiemminkin alla olevia sana-aihioita tuleee täydentää siten, että alkuun ja loppuun lisätään yhteensä sanan perässä olevan numeron mukainen määrä kirjaimia siten, että siitä muodostuu jokin suomen kielen sana. Sanat ovat perusmuodossaan ja yleensä substantiiveja, mutta joukossa voi olla myös sanoja, joita voidaan käyttää substantiivien atribuutteina.

Verbaalinen tietokilpailu IV

Aiempien visojen saamani palautteen rohkaisemana on aika pukata seuraava sanakilpailu.

Tällä kertaa kokeillaan formaattia, jossa kaikki kommentit menevät "tarkastukseen" siksi, että niitä voidaan lykätä siihen asti, kunnes tarpeeksi suuri määrä vastauksia on tullut.  Todennäköisesti vastaukset vapautetaan sunnuntaina puolen päivän maissa, jonka jälkeen jokaisella on mahdollisuus vielä lisätä vastauksia muutaman tunnin ajan tietoisena siitä mitä muut ovat vastanneet.

Tämän blogin suosituimmat

Mainos

Netin kootut tarjoukset ja alennukset

Julkaise syötteitä